O projektu Right Profession

Pravi poklic za razvoj

Pomurska gospodarska zbornica je kot vodilni partner v projektu »Right Profession« oblikovala čezmejno partnerstvo. Osnovno vodilo za oblikovanje projektnega partnerstva in odločitve za izvedbo skupnega projekta na slovenski in madžarski strani meje je bilo dejstvo, da se srečujemo s kroničnim pomanjkanjem poklicno usposobljenega kadra, ki ga podjetja potrebujejo. 

Dejstvo pa je, da je odnos tistih, ki vplivajo na mladino pri odločanju za šolanje, predvsem njihovih staršev, do teh poklicev odklonilen. Območji na obeh straneh meje se soočata s skoraj enako problematiko in skupaj lahko najdemo metode, s katerimi bomo v okolju razblinili stereotipe o posameznih poklicih in pridobili zaupanje vanje, tako pri mladih kot nekoliko starejših.


Splošni cilj projekta je zaustaviti rast števila mladih brezposelnih, ki končajo s šolanjem, a zaradi neustrezne izobrazbe ne morejo dobiti službe ter tako prispevajo k strukturni brezposelnosti v regiji. Čezmejni cilj pa je predvsem okrepitev pretoka delovne sile med sosednjima državama. Seveda pa bodo naše aktivnosti v pomoč tudi tistim, ki pripravljajo proces izobraževanja, da bo ta bolje prilagojen zahtevam trga. 


Projektno partnerstvo, ki smo ga oblikovali na podlagi dolgoletnih izkušenj in sodelovanja, je logična posledica postavljenih ciljev in vključuje ključne predstavnike delodajalcev v čezmejni regiji ter podjetniško podporno okolje.


Na Madžarskem sta to gospodarski zbornici: Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in Trgovinska in industrijska zbornica županije Vas, ter Vladni urad županije Zala. Na Slovenski strani pa Pomurska gospodarska zbornica kot vodilni partner, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Razvojni center Murska Sobota in Center idej.


Ciljne skupine


Glavna ciljna skupina našega projekta so mladi, ki se odločajo za svojo poklicno pot in sicer učenci 6. do 8. razreda osnovnih šol na slovenski strani ter učenci 7. in 8. razreda osnovnih šol na madžarski strani. Seveda so ciljna skupina tudi starši, ki v veliki meri odločajo o nadaljnji poti svojih otrok. Da bi projekt lahko izvajali in se približali ciljni skupini, smo k sodelovanju povabili ravnatelje, učitelje in druge ponudnike formalnega in neformalnega usposabljanja in izobraževanja, ter  Zavod za zaposlovanje. Seveda pa tudi podjetja, katera bodo z izraženimi potrebami po določenih poklicnih prispevala k sistemskemu informiranju mladih o poklicih, ki imajo v tem okolju perspektivo in možnost čimprejšnje zaposlitve.


Neposredni učinki projekta bodo:


2         promocija deficitarnih in perspektivnih poklicev prihodnosti med mladimi, njihovimi starši ter učitelji;


2         obiski podjetij in delavnic z namenom spoznati poklice;


3         predstavitev deficitarnih poklicev v zloženkah in na sejmu;


4         razstava poklicev;


5         brošure z glavnimi rezultati analize stanja, o perspektivnih poklicih in pogojih zaposlovanja v sosednji državi;


6         predstavitev perspektivnih in deficitarnih poklicev na filmih;


7         analiza trga dela;


8         izobraževanje odraslih;


9         ter večje poznavanje razmer na obeh straneh meje skozi izmenjavo mnenj, izkušenj ter dobrih praks.


 


Skupni upravičeni stroški projekta zanašajo 791.117 €, sofinanciranje iz sredstev ESRR je v višini 658.454 €.


Projekt bo trajal 3 leta.

 

Več od projektu in aktualnih aktivnostih najdete tukaj: http://www.pgz.si/si/right_professionягоды годжи киев

© Center Idej 2024

Center idej
Zavod za promocijo in pospeševanje
novih idej in vizij razvoja Ljutomer

Prešernova ulica 25
9240 Ljutomer

Telefon: 051 215215

E-mail: info@centeridej.si


ив роше украина

Produkcija: Interplanet