Projekt Right Profession II je zaživel!

Čezmejno območje se sooča s številnimi skupnimi izzivi. Projekt Right Profession II bo reševal čezmejni izziv izboljšanja sodelovanja med ustanovami, ki bo omogočilo boljšo obravnavo izzivov na trgu dela v smislu boljšega usklajevanja med ponudbo poklicev in povpraševanja na trgu dela.

Čezmejno območje se sooča s številnimi skupnimi izzivi. Projekt Right Profession II bo reševal čezmejni izziv izboljšanja sodelovanja med ustanovami, ki bo omogočilo boljšo obravnavo izzivov na trgu dela v smislu boljšega usklajevanja med ponudbo poklicev in povpraševanja na trgu dela. Splošni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju kadrovskih nesorazmerij na trgu dela in povečati možnost za zaposlovanje ter povečati medsebojno sodelovanje izobraževalnih ustanov na čezmejnem območju. Na obeh straneh meje imamo različno situacijo glede zavedanja o potrebah razreševanja kadrovskih nesorazmerij. Tako imamo tudi različne pristope pri urejanju te problematike - na madžarski rešujejo to problematiko sistematično z zakonskimi podlagami, na slovenski strani pa se posamezne institucije v regijah trudimo, da bi oblažili to problematiko. Zaradi dejstva, da sta obe državi glede reševanja te problematike na dveh različnih stopnjah, so vzpostavljeni vsi pogoji za prenos čezmejnih izkušenj in znanja.
S projektom želimo vplivati na relevantne deležnike in organe na lokalnem nivoju, ki lahko doprinesejo k reševanju strukturnega neskladja na trgu dela, na drugi strani pa želimo povečati sposobnost čezmejnega sodelovanja in usposabljanja strokovnega kadra v izobraževalnih ustanovah. Predvidene so aktivnosti za aktivno sodelovanje deležnikov: izmenjave izkušenj, ogledi dobrih praks, strokovne konference in okrogle mize, ki bodo vzpostavile dobre temelje za čezmejni dialog in dodano vrednost k reševanju skupnih izzivov. Splošni cilj programa pravi, da naj območje postane privlačno območje za življenje, delo, naložbe, za podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu. Projekt prispeva boljši uravnavi kadrovskih potreb v čezmejni regiji in s tem k povečanju možnosti za investicije, ki so pogoj za nastanek novih delovnih mest, za življenje in delo v skupni regiji.

Skupni upravičeni stroški projekta zanašajo 391.439 €, sofinanciranje iz sredstev ESRR je v višini 332.723 €.

Projekt bo trajal 30 mesecev.

© Center Idej 2024

Center idej
Zavod za promocijo in pospeševanje
novih idej in vizij razvoja Ljutomer

Prešernova ulica 25
9240 Ljutomer

Telefon: 051 215215

E-mail: info@centeridej.si


ив роше украина

Produkcija: Interplanet