Otvoritvena konferenca projekta Right Profession II.

Murska Sobota, 19. april 2017 – Danes je v Murski Soboti potekala otvoritvena konferenca projekta Right Profession II – Pravi poklic za razvoj regije. Projekt je nadaljevanje projekta Right Profession – Pravi poklic za razvoj, ki je bil sofinanciran v okviru programskega obdobja 2007-2013 in je, v čezmejnem partnerstvu, pomagal osnovnošolcem pri izbiri poklica ter identificiral poklice prihodnosti.

Projekt Right Profession II je vsebinsko nadaljevanje omenjenega projekta, in s katerim želijo projektni partnerji izboljšati sodelovanje med institucijami na področju izobraževanja, usposabljanja in prilagajanja izobraževanja in usposabljanja za poklice, ki jih trg v obmejnih regijah potrebuje. Cilj projekta je prispevati k zmanjšanju strukturne brezposelnosti in izboljšanje kadrovskega sorazmerja glede na potrebe in povpraševanje na trgu dela.

Vodilni partner v projektu je Pomurska gospodarska zbornica. Kot je na današnji konferenci poudaril direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah, sodeč po opravljeni anketi med delodajalci v Pomurju, nameravajo podjetja tudi v prihodnosti zaposlovati predvsem naravoslovno-tehnični in naravoslovni kader. »Stvari se spreminjajo, industrija napreduje, digitalizacija in robotizacija zahtevata nove prijeme. Nadaljevanje projekta je tako povsem logična odločitev«, je še povedal Grah. Projektni partnerji, na slovenski strani so poleg PGZ to še Razvojni center Murska Sobota, Območna obrtno – podjetniška zbornica Murska Sobota, Center Idej Ljutomer ter Center RS za poklicno izobraževanje ter na madžarski strani Center za poklicno izobraževanje Zalaegerszeg, Trgovska in industrijska zbornica županije Zala in Pannon Novum Zahodna prek-Donavska regionalna inovacijska neprofitna organizacija, želijo s projektom prispevati k boljši odzivnosti čezmejne regije na kadrovske potrebe trga, in s tem na potencial privabljanja novih investitorjev ter h krepitvi domačega gospodarstva.

Na današnji otvoritveni konferenci so tako projektni partnerji projekt Right Profession II – Pravi poklic za razvoj regije podrobneje predstavili, zbrane udeležence pa je pozdravil tudi izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Goran Novković.

© Center Idej 2024

Center idej
Zavod za promocijo in pospeševanje
novih idej in vizij razvoja Ljutomer

Prešernova ulica 25
9240 Ljutomer

Telefon: 051 215215

E-mail: info@centeridej.si


ив роше украина

Produkcija: Interplanet